Diller

KPSS ile yerleşen adaylardan istenen belgeler.

KPSS İLE AÇIKTAN ATANACAK PERSONELİN TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (İndirmek için tıklayınız)

2- Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden indirilen belge veya diplomanın onaylı sureti teslim edilecektir.)

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanelerinden alınacaktır.)

4- 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 

5- 2 Adet Fotoğraf  (Kılık-Kıyafet Yönetmeliğine uygun ve son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

6- SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden “barkodlu belge oluştur” kısmından oluşturulan belgenin son sayfasında; staj yapılan ve/veya çalışılan birimlerin isim listesinin bulunduğu veriler de yer alacaktır.)

7- Mal Bildirim Beyannamesi (Arkalı – önlü çıktı alındıktan sonra el yazısı ile doldurulacaktır.)

8- Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge de getirilebilir.)

9- Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge.)

10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (İndirmek için tıklayınız)

11- 2021 KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (ÖSYM’den alınan belge)

12- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 nüsha) (İndirmek için lütfen tıklayın)(Form bilgisayar ortamında doldurulup, 3 nüsha çıktı alındıktan sonra belirtilen bölüme fotoğraf yapıştırılarak, tüm nüshalar imzalanacaktır. Ayrıca formun excel formatında doldurulmuş imzasız hali elektronik ortamda personelilan@firat.edu.tr e-mail adresine gönderilecektir.) 

Not: Adaylar sonuçların açıklanmasını müteakip 15 gün içerisinde evraklarını Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

İletişim : 0 424 237 00 00 / Dahili:3089/3017