Diller

Sözleşmeli Personel Alımı 5. Grup Yedekten Çağrılanların Listesi (21.01.2019-04.02.2019)

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

             Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete ’de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek-2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere 4/B Sözleşmeli Fizyoterapist, Sağlık Teknikeri ve Hemşire pozisyonlarına müracaatlar alınmış olup, asıl adaylardan başvuruda bulunmayanların yerine aşağıdaki listede adı soyadı belirtilen yedek adayların çağrılması uygun görülmüştür.

            Listede adı geçen adayların 04 Şubat 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru evraklarını teslim edenler, yapılacak Güvenlik Soruşturması neticesinde göreve başlatılacaktır. Belirtilen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyen veya güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen adayların yerlerine yedekleri çağrılacaktır. Yedekten çağrılacakların listesi periyodlar halinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından (http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon) bilgilendirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olduğundan ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (İndirmek için lütfen tıklayın)

(Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından indirilebilir.)

2- Öğrenim Belgesinin Onaylı Sureti,

(Diplomanın aslı ve e-devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi getirilmesi durumunda Öğrenim Belgesi Personel Daire Başkanlığımızca onaylanabilir.)

3- Tam Teşekküllü Devlet veya Araştırma Hastanelerinden Alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

(Üniversitemiz Hastanesinde, atanacaklara indirimli verilmektedir.)

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

5- Fotoğraf (6 Adet)

(Kılık-Kıyafet Yönetmeliğine uygun ve son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)

6- Daha Önce Çalışmış Olanlar İçin SGK Hizmet Dökümü

(e-devlet üzerinden alınabilir.)

7- Mal Bildirim Beyannamesi (İndirmek için lütfen tıklayın)

(Tek sayfa olacak şekilde, el yazısı ile arkalı önlü doldurulup imzalanacaktır.)

8- Erkek Adaylar İçin Askerlik Belgesi

(Askerlik durum belgesi, e-devlet üzerinden alınabilir.)

9- Adli Sicil Kaydı (2 nüsha)

(e-devlet üzerinden alınabilir.)

10- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 nüsha) (İndirmek için lütfen tıklayın)

**(Form bilgisayar ortamında doldurulup, 3 nüsha çıktı alındıktan sonra belirtilen bölüme fotoğraf yapıştırılarak, tüm nüshalar imzalanacaktır. Form tek sayfaya sığacak şekilde doldurulmalı, adayların formu hatalı doldurma ihtimaline karşı elektronik ortamda hazırlanmış bir nüshası (flashdisk) başvuru esnasında mutlaka yanlarında bulunmalıdır.)

11- Görev Belgesi

(Görev yapmış olma şartı aranan kadrolara başvuran adaylar ilgili alanda çalıştığına dair Başhekimlik Onaylı resmi belge getirecektir. Belge Başhekim veya Başhekim Yardımcılarınca imzalanmış olacaktır.)

 

Bilgi İçin Telefon No: 0424 237 00 00

Dahili No: 3017-3089

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı

5. Grup Yedek Listesi

Başvuru Tarihleri (21.01.2019 - 04.02.2019)

Sıra
No.

Kadro
Kodu

T.C.Kimlik
Numarası

Adı Soyadı

Mezuniyeti

Kpss
Puanı

Sonuç/Açıklama

1

1

221*****276

SÜLEYMAN MURAT BOLAT

HEMŞİRELİK-LİSANS

68,75719

39.YEDEK/ÇAĞRILDI

2

1

216*****314

BEKTAŞ BAYDOĞAN

HEMŞİRELİK-LİSANS

68,66115

40.YEDEK/ÇAĞRILDI

3

1

488*****836

TÜLAY CANPOLAT

HEMŞİRELİK-LİSANS

68,64683

41.YEDEK/ÇAĞRILDI

4

4

150*****592

EMRAH TUÇ

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ-ÖNLİSANS

81,57666

5.YEDEK/ÇAĞRILDI

5

4

156*****214

MEHMET ALİ KIRTAY

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ-ÖNLİSANS

81,56294

6.YEDEK/ÇAĞRILDI

6

5

324*****042

MEHMET ALİ BERRAK

ANESTEZİ-ÖNLİSANS

81,37485

3.YEDEK/ÇAĞRILDI

7

5

378*****408

SERHAT ERDOĞAN

ANESTEZİ-ÖNLİSANS

81,34478

4.YEDEK/ÇAĞRILDI

8

8

269*****240

SERHAT DELEN

İLK VE ACİL YARDIM-ÖNLİSANS

78,82078

3.YEDEK/ÇAĞRILDI

9

9

244*****844

HÜSEYİN KAYMAZ

TIBBİ LABORATUVAR-ÖNLİSANS

82,37543

5.YEDEK/ÇAĞRILDI

10

13

401*****240

MURAT KILIÇ

DİYALİZ-ÖNLİSANS

81,91644

2.YEDEK/ÇAĞRILDI