Diller

İç Kontrol Bileşenleri

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ

1.Kontrol ortamı standartları  

 1. Etik değerler ve dürüstlük.
 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
 3. Personelin yeterliliği ve performansı
 4. Yetki devri

2.Risk değerlendirme standartları

 1. Planlama ve programlama
 2. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

3.Kontrol faaliyetleri standartları

 1. Kontrol stratejileri ve yöntemleri
 2. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
 3. Görevler ayrılığı
 4. Hiyerarşik kontroller
 5. Faaliyetlerin sürekliliği
 6. Bilgi sistemleri kontrolleri

4.Bilgi ve iletişim standartları

 1. Bilgi ve iletişim
 2. Raporlama
 3. Kayıt ve dosyalama sistemi
 4. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi

5.İzleme standartları

 1. İç kontrolün değerlendirilmesi
 2. İç denetim