Diller

İdari Personel Büro

İdari Kadro Tayin, Terfi, Emeklilik ve Sicil İşleri
Adı Soyadı Görevi Telefon Dahili E-Posta
Hatice GÜRLER Şef 237 00 00 3017 hgurler@firat.edu.tr
Sevgi CANALAN Şef 237 00 00 3089 scanalan@firat.edu.tr
Fatih TANYERİ Tekniker 237 00 00 3089 ftanyeri@firat.edu.tr
Rahmet BÜYÜKDERE Bilgisayar İşletmeni 237 00 00 3017 rbuyukdere@firat.edu.tr
Serdar KAZAR Bilgisayar İşletmeni 237 00 00 3017 skazar@firat.edu.tr
Selma ERDOĞAN Bilgisayar İşletmeni 237 00 00 3017 selmaerdogan@firat.edu.tr