Diller

Hakkımızda

Başkanlığımız, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29.maddesinde belirtilen; Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, Üniversite personelinin hizmet  öncesi ve hizmetiçi eğitim programını düzenlemek ve uygulamakla görevlidir.

 

Misyonumuz

F.Ü. bünyesindeki Personel Daire Başkanlığımız;

 • T.C. Anayasasının ve yeni yasal düzenlemelerin belirlediği çerçeveler içerisinde, bünyemizdeki insan kaynaklarına olan ihtiyacın doğru planlanmasını sağlamak.
 • Kurumumuz çalışanlarına, yönetimimize, diğer kurum ve kuruluşların ilgili konulardaki geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına danışman olarak destek vermek.
 • Personelimizin haklarını korumak gizlilik ilkesine uyarak güven veren bir çalışma sergilemek.
 • Mevzuatların doğru yorumlanması için gayret sarf etmek.
 • Personelimizin özlük, tahakkuk ve görevlendirilmelerindeki işlemleri, yazışma ve uygulamaları imkânlar dâhilinde en seri ve doğru şekilde yerine getirmek.
 • Ülkemizin diğer üniversitelerindeki Personel Daire Başkanlıkları ile iletişim, işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak.
 • Üniversitemizin diğer birimleriyle bağlantılarını geliştirmek, İş akışının pratik ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak.
 • Yorum sıkıntısını aşmak için, Yüksek Öğretim Kurumu ve Devlet Personel Başkanlığı ile irtibata geçmek.

Temel çalışma esaslarımızdır.

 

Vizyonumuz

Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı olarak;

 • Çalışanlarının; mutlu, huzurlu bir şekilde işinin başında olan, insanlara gülümseyerek yaklaşan.
 • Tarafsızlığı ilke edinerek, şeffaflık ve insanı önemseyen davranışlarıyla çağın gereklerini yerine getirmeye çalışan,
 • Çevre illerdeki Üniversitelerin talepleri doğrultusunda, ülke çapında yardımcı olan katılımcılığı görev bilen,
 • İl, Bölge, Ülke ve Dünyada saygın üniversiteler arasına giren,
 • İnsan kaynaklarının yönetimi, eğitimi ve gelişiminde toparlayıcı kadroyu oluşturan,
 • Kurumlar ve Birimler arasındaki iletişim ve yardımlaşmada harç olmaya çalışan,

Bir yapıya sahip Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesindeki birimdir.