Languages

DUS Başvuru Formları

DİŞ HEKİMLİĞİ UZMANLIK SINAVI SONUCU ÜNİVERSİTEMİZİ KAZANAN LAR İÇİN :

İLK ATAMADA GEREKLİ BELGELER

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2- Diploma Sureti (Noter Tasdikli)

3- Fotoğraf (8 Adet)

4- Adli Sicil Belgesi

5- Kazandı Belgesi

6- Askerlik Belgesi

7- Mal Bildirim Beyannamesi

NAKLEN ATAMALAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2- Diploma Sureti

3- Fotoğraf (8 Adet)

4- Adli Sicil Belgesi

5- Kazandı Belgesi

6- Askerlik Belgesi

7- Mal Bildirim Beyannamesi

*** Matbu Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.....